Nokia Lumia 619 RM-83 white.Nokia 199 asha light pink.

Nokia 512 Lumia White.